Home » و کوه ها طنین انداختند by Khaled Hosseini
و کوه ها طنین انداختند Khaled Hosseini

و کوه ها طنین انداختند

Khaled Hosseini

Published
ISBN :
Paperback
483 pages
Enter the sum

 About the Book 

نمی دانست چرا هر وقت صدای جرینگ جرینگ را می شنید، موجی از احساس، چیزی شبیه به خلسگی یک خواب غم انگیز، سراسر وجودش را فرا می گرفت و هر بار، مانند تند بادی غیر منتظره، او را غافلگیر می کرد، اما بعد تمام می شد؛ مثل هر چیز دیگری که می گذشت ...خالد حسینی،Moreنمی دانست چرا هر وقت صدای جرینگ جرینگ را می شنید، موجی از احساس، چیزی شبیه به خلسگی یک خواب غم انگیز، سراسر وجودش را فرا می گرفت و هر بار، مانند تند بادی غیر منتظره، او را غافلگیر می کرد، اما بعد تمام می شد؛ مثل هر چیز دیگری که می گذشت ...خالد حسینی، نویسنده افغانی-آمریکایی، در این رمان چالش هایی را طرح می کند که فقط عشق و احساسات پاسخگویشان است، آن هم شاید. او می گوید:هیچ چیز به اندازه زندگی پرسش های بی جواب و ناخوشایند ندارد.